Nagelsvamp

Det uppskattas att upp till 10% av alla vuxna är drabbade av svampinfektion på naglar. De flesta som drabbas får nagelsvamp på tånaglar, det är mindre vanligt att fingernaglar drabbas.

Beskrivning av besvären
Nagelsvamp orsakas av en infektion av hudsvampar. De flesta infektioner orsakas av en sorts svamp som kallas för trichopython ruburum.

Svampen kan angripa nageln direkt eller vara en följd av en obehandlad svampinfektion på fötterna. Infektionen kan även smitta, men smittorisken anses vara låg. Den vanligaste anledningen att få nagelsvamp är att en obehandlad svampinfektion på foten har spridit sig till naglarna.

Behandling
Nagelsvamp kan vara svår att förebygga och du behöver tålamod för att behandla den. I många fall måste man kontakta läkare för att åtgärda problemen. Här kommer ett par tips hur nagelsvamp ska åtgärdas:

  1. Det viktigaste för att minska risken är att behandla fotsvamp så tidigt det går. Då kan den inte sprida sig till naglarna
  2. En bra fothygien kan verka förebyggande. Tvätta fötterna noggrant och torka dem så att de är helt torra. Använd alltid rena strumpor och använd helst luftiga skor
  3. Det kan krävas upprepade behandlingar för att bli av med problemen. Även nagelsvamp som behandlas med starka receptbelagda mediciner kan återkomma
  4. Testa receptfria läkemedel eller receptbelagda medicinska nagellack som verkar hämmande för svamptillväxten. Loceryl-5ml är ett beprövat preparat med utmärkt verkan mot nagelsvamp som kan hjälpa dig.

Symtom
Tecken på att du drabbats av nagelsvamp är synliga men kan i vissa fall förväxlas med andra besvär. Det är sällsynt att alla naglar drabbas samtidigt, men fler än en kan uppvisa symtom. Barn får mycket sällan nagelsvamp. Ett par vanliga symtom:

  • Naglar som angrips av svampen ändrar färg. Förändring av färgen börjar från kanterna och sprider sig inåt mot mitten på nageln. Missfärgningen kan anta nyanser av gul, grå eller vit
  • Nageln ser tjockare ut
  • Nagelsvamp gör att nageln blir porös och går lätt sönder. Den bryts lätt av eller smulas sönder. När infektionen har nått ett senare stadie kan bitar ramla av utan yttre påverkan

Symtomen kan misstas vara nagelsvamp även om det är någon annan orsak bakom :

  • Hudsjukdomar som lichen, alopeci samt psoriasis kan ge upphov till liknande symtom
  • Ärftliga nagelsjukdomar, skador på nagelbanden eller skador från för trånga skor kan ge likande synliga tecken som nagelsvamp

Besvär
Infektionen är en kosmetisk åkomma och ger inte upphov till hälsoskadliga effekter eller följdsjukdomar. Det som stör mest är att naglar blir tjocka och missfärgade. De kosmetiska effekterna är ett större problem på fingernaglar än tånaglar.