Mollusker

Mollusker (Molluscum contagiosum) är en virussjukdom i huden som utvecklar en hudinfektion som orsakar upphöjda och vårtliknande strukturer på hudytan. Mollusker orsakas av ett virus som är en medlem av familjen poxvirus och orsakas inte av samma virus som ger vårtor (HPV-viruset).

Så ser mollusker ut
Till utseendet är mollusken lik vårtor men den har vissa kännetecken som skiljer den. Vanligtvis börjar hudinfektionen som en liten smärtfri liten knopp eller kulliknande och hudfärgad struktur i storleksordning som ett knappnålshuvud. Mollusken växer med tiden och får ofta en rödare färg och blir stor som en liten pärla. Mollusken har oftast en kraterliknande formation i mitten när den blivit fullvuxen vilket innebär ca 2-5 mm i diameter. I mitten av kratern kan det ibland finnas ett vitt vaxartat kladd, ungefär som en pormask.

Mollusker
Fig. Mollusker på magen

Zymaderm mot mollusker – en mycket effektiv behandlingsmetod
Genom att använda Zymaderm avsett för mollusker kan man ofta med lätthet få bukt på infektionen. Generellt är mollusker mer lättbehandlade än vårtor därför lämpar sig en helt naturlig behandling som Zymaderm utmärkt.

Mest barn smittas av mollusker
Detta är en vanlig infektion hos barn och ungdom och uppstår när personen kommer i direktkontakt med mollusker på andra barn/ungdomar. Hudinfektionen återfinns oftast i knäveck, runt armhålan, på hals, ansikte och händer. I princip kan hel kroppen angripas även om fotsulor och handflator ska vara sällsynta kroppytor som mollusker fäster på. Vid de fall vuxna drabbas återfinns molluskerna ofta på könet, magen eller korsryggen och insidan låren.

Så smittar mollusker
Viruset sprids oftast vi direktkontakt via hud men kan även smitta via föremål som kan ha viruset på sig som:
– Handdukar
– Kläder
– Leksaker

Viruset sprids också genom sexuell kontakt. Ibland kan mollusker på könsorganen föväxlas med kondylom, herpes eller talgkörlar. Mollusker på könet orsakar enbart kosmetiskt engativa effekter och räknas inte som en könssjukdom till skillnad mot tex Kundylom.

Diagnos av läkare
Det är viktigt att få diagnos av en läkare och då gärna en hudläkare. Ofta behövs inga prover och diagnosen är extra lätt att ställa när formationer och kluster uppstår. Det man vill utesluta är att det man tror är en mollusk inte är en hudföränding i tex ett hudfärgat födelsemärke.

Behandling/ ta bort mollusker

Hos personer med normalt immunförsvar brukar hudsjukdomen mollusker gå över på egen hand inom några år, ibland på kortare tid. Lider den smittade personen av försämrat immunförsvar kan molluskern bli många till antalet och tyvärr kan infektionen bli mycket långvarig. Genrellt finns det ingen anledning av ta bort eller behandla mollusker då de är ofarliga och försvinner med tiden. Dock om man vill påskynda proscessen kan man behandla mollusken med ett milt vårtmedel framgångsrikt.

Mollusker i ansiktet

kan vara påvverka en utseénde negativt och vara besvärande. Det går att avlägsna dessa kirurgiskt men det resulterar i ärrformationer i olika grad. På förhand är det omöjligt att säga hur omfattande ärrbildningen blir och försvinner mollusken på egen hand bildas inga ärr.

Förebygga smitta av mollusker
avstå från:
– Dela handdukar med infekterad
– Dela kläder med infekterad
– Kondom smittar enbart delvis vid mollusker på könet
– Undvik direkt hudkontakt med smitta

I likhet med vårtor smittas vuxna i betydligt mindre omfattning än barn och ungdomar. Troligen spelar immunförsvaret stor roll liksom tidigare exponering. Många barn har mollusker utan att varken de eller deras föräldrar noterat dem, de är alltså omedvetna om sina enstaka mollusker i tex armveck.