läkemedel mot kondylom

Aldara (Imiquimod)
Krämen angriper ej HPV-viruset utan hjälper ditt immunförsvar lokalt på behandlat område att genom att bryta ner vårtstrukturer och förhindra att nya vårtor uppkommer.

Verksam substans: Imiquimod
Tillverkare: Meda
Snabbast förväntat resultat: 1-4 veckor
Behandlingsmetod: Salva 3dgr/vecka
Applicering: Salva
Mot Kondylom: Ja
Mot könsvårtor Ja
Mot andra hudinfektioner Ja
Lämplig för invärtes bruk: Nej
Bipacksedel: PDF (hämtad från Fass.se)
Summering: Aldara baseras på en annan substans som verkar annorlunda än de som ingår i Wartec och Condyline. Imiquimod som Aldara innehåller stimulerar ditt immunförsvar att angripa kondylominfektionen effektivt. Aldara är formulerad som en salva och appliceras på angripet område ett par gånger per vecka. Det behandlade området frigör cytokiner som effektivt påverkar vårtornas framfart och spridning. Kondylom kan vara en mycket seglivad hudinfektion och vara svår att bli frisk ifrån. Vanligt är att man byter läkemedel efter en tids behandling för att inte kroppen ska vänja sig och för att angripa viruset med olika substanser.

Condyline (0,5% Podophyllotoxin)

Condyline är ett av de äldsta läkemedel som finns på marknaden mot kondylom. Medicinen är snabbverkande och angriper vårtcellen kärna vilket normalt dödar vårtan på några veckor. Resultat kan ses ofta redan efter ca 1 vecka.

Verksam substans: Podophyllotoxin
Tillverkare: Arden healthcare
Snabbast förväntat resultat: 1-4 veckor
Behandlingsmetod: Gel penslas 2ggr/dag vid 3dgr/vecka
Applicering: Gel/vätska
Mot Kondylom: Ja
Mot könsvårtor Ja
Mot andra hudinfektioner Nej
Lämplig för invärtes bruk: Nej
Bipacksedel: PDF (hämtad från Fass.se)
Summering: Detta läkemedel har en toxisk effekt på vårtornas cellkärnor vilket till att börja med hindrar vårtan att utvecklas och föröka sig. Till slut dör vårtan och ersätt men friska oinfekterade hudceller. Podophyllotoxin är den mest utbredda och beprövade behandlingen mot könsvårtor och ger sällan biverkningar. Medicinen är även den mest snabbverkande och ett bra alternativ om man mot förmodan inte tål Aldara eller når resultat med annat preparat.

Wartec (0,15% Podophyllotoxin)

Wartec är en nyare läkemedelsformulering med samma aktiva substans som Condyline. Läkemedlet är i form av en kräm som appliceras på infekterat område. Vårtans cellkärna angrips av Podophyllotoxin vilket till slut dödar könsvårtorna.

Verksam substans: Podophyllotoxin
Tillverkare: Stiefel
Snabbast förväntat resultat: 3-4 veckor
Behandlingsmetod: Kräm 2ggr/dag vid 3dgr/vecka
Applicering: Kräm
Mot Kondylom: Ja
Mot könsvårtor Ja
Mot andra hudinfektioner Nej
Lämplig för invärtes bruk: Nej
Bipacksedel: PDF (hämtad från Fass.se)
Summering: Wartec är i stort samma läkemedel som Condyline förutom skillnaden i konsistens. Wartec är något mer lätthanterlig på grund av sin krämkonsistens. Condylines läkemedel är drygare och räcker till fler appliceringar.Besök läkaren online!
Tycker du det är pinsamt att gå till doktorn och visa könet ? Många personer som smittats av kondylom skäms, dels över att bära på vårtorna och dels är tanken på att visa könet fullt med vårtor för en doktorn en outhärdligt pinsam tanke.

Sedan ett tag och tack vare EU finns möjligheten att beställa receptbelagda läkemedel mot kondylom/könsvårtor online i en vanlig webshop. Det enda du behöver göra är att svara på några frågor gällande dina symtom och övrigt läkemedelsintag. Dessa frågor svaras på i ett online formulär på siten. Inom ett par dygn tittar en legitimerad och registrerad läkare på din beställning och och beslutar om du är bör få medicinen utskriven. Sker detta skickas medicin och recept till dig!