Disclaimer & Copyright

Disclaimer
Innehållet på vårtor.org ska betraktas som information. Den som vill ha medicinsk proffesionell rådgivning bör vända sig till en läkare. På vårtor.org gör vi inte reklam för läkemedel utan innehållet ska ses som informativt. Enligt lag är det inte tillåtet att markandsföra receptbelagda mediciner inom Europa (eu).

Copyright
Innehållet på vårtor.nu lyder under upphovsrättslagen. Kopiering innehåll såsom bilder och text kan få rättsliga följder med krav på skadestånd med stöd av upphovsrättslagen. De som bryter mot dessa föreskrifter kan komma att bli kontaktade av vårt juridiska ombud med skadeståndskrav.